About me

Chào tất cả mọi người, mình là tên đầy đủ là Lê Quốc Hậu, hiện đang làm trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, đồng thời hiện tại mình cũng…