the hau blog - data analyst career key pillars

3 trụ cột kiến thức & kỹ năng để làm tốt hơn công việc của Data Analyst/Business Intelligence Analyst

Học SQL, học làm báo cáo với Power BI, Tableau, Python sau 3 tháng thì sẽ có được công việc data analyst ngàn đô. Các kỹ năng này là cần thiết nhưng theo kinh nghiệm đi làm thực tế và quan sát cá nhân mình thì nó vẫn chưa đủ. Ở bài này mình sẽ cố gắng chia sẻ bức tranh tổng quát hơn về các mảng kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm tốt công việc này.

Các vị trí công việc liên quan đến data trong doanh nghiệp

Bài đầu tiên trong series tổng quan về ngành data này mình sẽ giới thiệu với các bạn về “Các vị trí công việc liên quan đến data trong doanh nghiệp” theo góc nhìn và tổng hợp của mình. Bài viết này nói riêng và series này nói chung nhằm mục đích giới thiệu cho những ai chưa biết hoặc mới tìm hiểu về ngành này một bức tranh tổng quát trước khi quyết định theo đuổi ngành data trong tương lai.