Các vị trí công việc liên quan đến data trong doanh nghiệp

Bài đầu tiên trong series tổng quan về ngành data này mình sẽ giới thiệu với các bạn về “Các vị trí công việc liên quan đến data trong doanh nghiệp” theo góc nhìn và tổng hợp của mình. Bài viết này nói riêng và series này nói chung nhằm mục đích giới thiệu cho những ai chưa biết hoặc mới tìm hiểu về ngành này một bức tranh tổng quát trước khi quyết định theo đuổi ngành data trong tương lai.